Για την αναβάθμιση της εφαρμογής επιλέξτε εδώ εισάγοντας τους κωδικούς username και password που βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραστατικού σας.