Αναβαθμίσεις & Νέες Λειτουργίες για την Πλατφόρμα Cloud C.R.M.

 • Νέο! Αναβάθμιση( Λογιστικοποίηση εσόδων ( είτε από την τιμολογιέρα είτε από την ΑΑΔΕ )

  Στο video αυτό θα δούμε πως λογιστικοποιούνται τα έσοδα μας μέσω της πλατφόρμας cloud crm. Με την είσοδο μας στην πλατφόρμα επιλέγουμε άλλες εφαρμογές ώστε να μετακινηθούμε στη λογιστική διαχείριση. Τα παραστατικά εσόδων που εκδίδονται μέσω της πλατφόρμας γίνονται αυτόματα εγγραφές μέσα από την επιλογή λειτουργίες τιμολόγησης επιλέγοντας την επιλογή από το μενού Λογιστηκοποίηση τιμολόγησης. Εισάγουμε την χρονική περίοδο που θέλουμε με φίλτρα π.χ. εάν θέλουμε με τύπο παραστατικού ή τσεκάροντας όλα τα παραστατικά και το κουμπί με το λεκτικό λογιστικοποίηση παραστατικών. Αυτόματα γίνονται οι λογιστικές εγγραφές καθώς ο κάθε πελάτης στη καρτέλα έχει λογαριασμούς λογιστικής σε μετρητοίς ή επι πίστωσή και το κάθε είδος ή και ο τύπος παραστατικού έχει συντηρημένα ποιους λογαριασμούς κινεί από το λογιστικό σχέδιο της πλατφόρμας. Τι γίνεται όμως όταν ο χειριστής της πλατφόρμας εκδίδει μέσω παρόχου ή μέσω άλλης τιμολογιέρας ? Προστέθηκε η δυνατότητα χωρίς πρόσθετες γεφυρώσεις τα έσοδα σας να λογιστικοποιούνται με εύκολο τρόπο καθώς επιλέγουμε αρχικά την άντληση των εσόδων από την ΑΑΔΕ – αφορά το κουμπί Λήψη εσόδων από ΑΑΔΕ την επιλογή Άντληση παραστατικών από την ΑΑΔΕ. Το επιλέγουμε και πατάμε το κουμπί Προβολή παραστατικών. Με την ολοκλήρωση της λήψης η εφαρμογή τραβάει τα παραστατικά με τα ΑΦΜ των πελατών σας και δημιουργεί ταυτόχρονα από τα ΑΦΜ τους τις καρτέλες των πελατών σας επιστρέφοντας μήνυμα ολοκλήρωσης της λήψης τους. Αν επιλέξουμε για την προβολή τους την επιλογή Αναλυτική λίστα παραστατικών και το κουμπί προβολής θα εμφανιστεί λίστα παρόμοια με τις δαπάνες και αγορές σας όπου περιέχει όλες τις πληροφορίες του παραστατικού π.χ. τρόπο πληρωμής, ΜΑΡΚ, ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ, Σύνολα. Η δημιουργία λογιστικής εγγραφής γίνεται είτε επιλέγοντας στη κολώνα με το λεκτικό Εγγραφή όπου το εικονίδιο μας προτείνει την λογιστική εγγραφή ώστε να την αποδεχτεί ο χειριστής ή να την μεταβάλει. Βάσει ΑΦΜ του πελάτη σας βλέπει προηγούμενες καταχωρήσεις λογαριασμών που είχατε χρησιμοποιήσει με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση καταχώρησης. Εάν δεν υπάρχει παρόμοια τότε φέρνει έτοιμα όλα τα στοιχεία της εγγραφής εκτός των λογαριασμών. Επιλέγοντας το εικονίδιο μπορούμε να προβούμε στη λογιστικοποίηση του εσόδου. Παρατηρήστε πως η εφαρμογή μας προτείνει έτοιμη την λογιστική εγγραφή εισάγοντας όλα τα στοιχεία ενώ από το ΑΦΜ έχει βρει προηγούμενη συναλλαγή και εφόσον υπάρχει μας έχει εισάγει και τους λογαριασμούς. Υπάρχει όμως και ένας πρόσθετος μαζικός τρόπος λογιστικοποίησης εγγραφών από σενάρια λογιστικοποίησης. Αρχικά δημιουργούμε τα σενάρια εισάγοντας τύπο παραστατικού, τύπο πληρωμής, κατηγορία ΦΠΑ και λογαριασμούς που θα ενημερώνει με σκοπό όταν επιλέξετε τις εγγραφές ελέγχει εάν συμφωνούν τα κριτήρια, τύπος πληρωμής και μας δημιουργεί μαζικά τις λογιστικές εγγραφές. Ας δούμε ένα παράδειγμα μαζικής λογιστικοποίησης παραστατικών από σενάρια και για να είναι πιο εμφανές ας μειώσω το πλήθος παραστατικών εμφανίζοντας μόνο τα παραστατικά τύπου 2.1 δηλαδή Τιμολόγια παροχής. Απλά επιλέγω αυτά που επιθυμώ και το κουμπί με το λεκτικό Μαζική δημιουργία λογιστικών εγγραφών από σενάρια. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ενώ τα παραστατικά εμφανίζονται με πράσινο εικονίδιο καθώς έχουν λογιστικοποιηθή με ημερομηνία λογιστικοποίησης την ημέρα που δημιουργήθηκαν οι εγγραφές σας.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Νέο! Αναβάθμιση( Ιστορικό τιμής έιδους κατά την έκδοση του παραστατικού στον πελάτη μας )

  Στο video αυτό θα δούμε μία νέα δυνατότητα που αφορά την Ιστορικότητα τιμολόγησης κατά την διάρκεια που πάμε να εκδώσουμε ένα παραστατικό. Σκοπός είναι όταν θα εκδώσουμε ένα παραστατικό να γνωρίζουμε μήπως τον τιμολογούσαμε διαφορετικά π.χ. με έκπτωση ή χωρίς έκπτωση αλλά να γνωρίζουμε με άμεσο τρόπο ( ίσως και για να μην εκτεθούμε στα μάτια του πελάτη μας ) πότε το συγκεκριμένο είδος το είχε αγοράσει με ποια τιμή και ποια ποσότητα. Σημαντική παράμετρος για την εμφάνιση της ιστορικότητας είναι τα είδη που τιμολογούμε να έχουμε κωδικό είδους δηλαδή να υπάρχουν συντηρημένα στον Γενικό τιμοκατάλογο που διατηρούμε στην πλατφόρμα CLOUD CRM. Παρατηρούμε εντός του παραστατικού ένα νέο κουμπί με το λεκτικό Ιστορικότητα τιμολόγησης όπου θα μας προβάλει την ιστορικότητα τιμολόγησης για τον πελάτη που τιμολογούμε φυσικά και μπορούμε από το φίλτρο αναζήτησης να εισάγουμε μέρος ή ολόκληρο τον κωδικό είδους ή την περιγραφή του ώστε να εμφανιστεί στη λίστα ιστορικότητας πάντα ταξινομημένο κατά την ημερομηνία έκδοσης η τιμή τιμολόγησης του. Σκόπιμα αυτή η πληροφορία δημιουργεί νέα καρτέλα ώστε να μην εμποδίζει τον χειριστή την εναλλαγή των παραθύρων και με άνετη ματιά να βλέπει πλήρες και άμεσα το ιστορικό του πελάτη του. Ας επιλέξουμε από τη λίστα των ειδών που τιμολογούμε ένα είδος εισάγοντας και έκπτωση στο είδος που τιμολογούμε ώστε να προχωρήσουμε στην έκδοση του παραστατικού. Να θυμίσω πως στα σχόλια μπορούμε να εισάγουμε είτε έτοιμα σχόλια προς χρήση κατά την τιμολόγηση χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν μπορούμε είτε ελεύθερα να γράψουμε τα δικά μας κατά την έκδοση του παραστατικού. Ας επιλέξουμε την αποθήκευση του παραστατικού και την εκτυπωσή του. Παρατηρήστε πως εμφανίζεται στην οθόνη μας ένα από τους 60 διαφορετικούς τύπους παραστατικών. Αυτός ο τύπος περιέχει και το πεδίο έκπτωσης κατ είδος του παραστατικού όπως και τους δικούς σας όρους πώλησης που εισάγετε από τα σταθερά σας στοιχεία. Εντός του παραστατικού έρχεται και ο αριθμός οχήματος του πελάτη που τιμολογήσατε και εφόσον τον έχετε συντηρήσει στα σταθερά στοιχεία του πελάτη σας ή εναλλακτικά το εισάγετε κατά την έκδοση του παραστατικού.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Νέο! Αναβάθμιση( Χρονοπρογραμματισμός email στους πελάτες σας και Ιστορικό καταγραφής τους. )

  Στο video αυτό θα δούμε την νέα δυνατότητα μαζικής δημιουργίας Χρονοπρογραμματισμού αποστολής email στους πελάτες που θα επιλέξετε. Αρχικά επιλέγουμε από το μενού το λεκτικό: Συναλλασσόμενοι - Χρονοπρογραμματισμός Email. 1. Στην επιλογή Δημιουργία Email απλά εισάγουμε την πρώτη ημερομηνία αποστολής, και στην συνέχεια τον αριθμό επαναλήψεων και το κουμπί επόμενο βήμα. 2. Στην συνέχεια εισάγουμε θέμα - κείμενο αποστολής του email και ως τελευταίο βήμα επιλέγουμε με τσεκ τους πελάτες που επιθυμούμε. 3. Τέλος όταν αποσταλούν τα Email, ο δημιουργός λαμβάνει ένα αρχείο αναφοράς ιστορικότητας με όλους τους πελάτες που επέλεξε καθώς και το θέμα – μήνυμα που σύνταξε. 4. Η πλατφόρμα αυτόματα σας προβάλει λίστα με τα email που έχουν προγραμματιστεί και έχετε την δυνατότητα ή διόρθωσης ή μαζικής διαγραφής τους. Επιστρέφοντας στην λίστα προγραμματισμού των email παρατηρούμε πως ενημερώνετε με την αποστολή του κάθε email ενώ μπορούμε μαζικά να επιλέξουμε την διαγραφή τους εάν φυσικά το επιθυμούμε. Λειτουργία: - Επαναλαμβανόμενα (π.χ. κάθε μήνα) - Συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας ή του μήνα - Για την ορισμένη Χρονική Περίοδο που θα ορίσει ο χρήστης Οι ενέργειες που εκτελούνται αφορούν μεταξύ άλλων: - Εκτέλεση αυτοματισμών της Εφαρμογής - Αποστολή Email σε όλους τους πελάτες (π.χ. με το θέμα του Email και την καταγραφή του μηνύματος ) - Αποστολή Email στον δημιουργό με αρχείο αναφοράς ιστορικότητας με όλους τους πελάτες που επέλεξε καθώς και το θέμα – μήνυμα που σύνταξε.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Νέο! Αναβάθμιση( Εμπορική φόρμα τιμολογίου με όρους πώλησης και έκπτωση κατ είδος. )

  Στο video αυτό θα δούμε κάποιες νέες δυνατότητες που προστέθηκαν όπως μία νέα εμπορική φόρμα εκτύπωσης των παραστατικών που εκδίδουμε. Εάν επιλέξουμε από το μενού το λεκτικό έκδοση νέου παραστατικού η πλατφόρμα εμφανίζει πάντα το τελευταίο παραστατικό που εκδόθηκε. Παρατηρούμε επιλέγοντας εκτύπωση μία από τις 60 διαθέσιμες φόρμες που επιλέχθηκε από τον συνδρομητή. Στο σημείο αυτό να θυμίσω πως μπορούμε σύμφωνα με τις επιλογές μας να προβούμε σε αλλαγή της φόρμας εάν από την επιλογή αυτοματισμοί τιμολόγησης Παραστατικά πωλήσεων Αρίθμηση παραστατικών εισάγουμε διαφορετικό κωδικό φόρμας. Στο πεδίο με το λεκτικό φόρμα εκτύπωσης μπορούμε να εισάγουμε είτε απευθείας τον κωδικό φόρμας που θέλουμε ή από τον φακό να επιλέξουμε από τις διαθέσιμες φόρμες εκτύπωσης αυτή που σύμφωνα με την δραστηριότητα ή το εικαστικό της θέλουμε να εφαρμόσουμε στα παραστατικά της εταιρείας μας. Για το παράδειγμα μας ας επιλέξουμε την φόρμα με κωδικό 41 που αφορά φόρμα με ανάλυση κατά συντελεστή ΦΠΑ αλλά και εμφάνιση του κωδικού του κάθε είδους που τιμολογούμε. Επιλέγοντας το ίδιο τελευταίο παραστατικό που είδαμε στην αρχή της παρουσίασης παρατηρούμε την εμφάνιση του με διαφορετική μορφή εκτύπωσης. Παρατηρήστε πως στις κεφαλίδες του παραστατικού υπάρχουν 4 γραμμές διαθέσιμες που εμφανίζουν τα φορολογικά στοιχεία του εκδότη. Θα μπορούσαμε από την επιλογή τα στοιχεία της εταιρείας μου να εισάγουμε άλλες 4 γραμμές που μπορεί να περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες όπως Δ/νσεις υποκαταστημάτων ή πρόσθετες δραστηριότητες. Επίσης μπορούμε να εισάγουμε τους όρους πώλησης που εμείς επιθυμούμε για να εμφανίζονται σταθερά στα παραστατικά μας. Είτε εισάγουμε τα δικά μας Κείμενα ή επιλέγουμε το κουμπί όροι πώλησης ώστε ως δείγμα να εμφανιστεί στα παραστατικά μας. Φυσικά και μπορούμε να μορφοποιήσουμε τα κείμενα με έντονους ή χρωματιστούς χαρακτήρες σύμφωνα με τη δική μας σημαντικότητα. Επιλέγοντας αποθήκευση αλλά και αλλάζοντας τη φόρμα εκτύπωσης από την αρίθμηση παραστατικών από το πεδίο φόρμα εκτύπωσης από 41 σε 58 μπορούμε να δούμε την εκτύπωση του παραστατικού που είδαμε στην αρχή της παρουσίασης με τις νέες αλλαγές. Η φόρμα αυτή περιέχει και δυνατότητα έκπτωσης κατ είδος και στο τέλος του παραστατικού εμφανίζει τους όρους πώλησης που είχαμε εισάγει στα σταθερά στοιχεία μας. Η φόρμα αυτή είναι περισσότερο για εμπορικές δραστηριότητες παρά για παροχή υπηρεσίας. Να θυμίσω πως από την επιλογή τα στοιχεία της εταιρείας μου και το κουμπί πρόσθετες ρυθμίσεις μπορούμε να ρυθμίσουμε το πλήθος εμφάνισης και τιμολόγησης των δεκαδικών στην ποσότητα ή στην τιμή μονάδος από 1 έως 5 δεκαδικά αλλά και εάν επιθυμούμε να υπάρχει δυνατότητα να εισάγουμε ποσοστό έκπτωσης κατ είδος στην τιμολόγησή των ειδών μας.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Νέο! Αναβάθμιση( Άντληση προβλημάτων ΦΗΜ από το esend και αποστολή email στον πελάτη σας. )

  Στη πλατφόρμα cloud crm προστέθηκε μία νέα λειτουργία όπου επιλέγοντάς τον πελάτη μας λαμβάνουμε τα τυχόν προβλήματα των φορολογικών μηχανισμών για τον πελάτη που θα επιλέξουμε. Εφόσον στην καρτέλα του πελάτη έχουμε εισάγει κωδικούς taxis net της εταιρείας επιλέγουμε από το μενού ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ, την επιλογή TAXIS INTRASTAT επιλέγουμε το λεκτικό Προβλήματα esend. Στη φόρμα που εμφανίζεται εισάγουμε μέρος επωνυμία ή μέρος ΑΦΜ του πελάτη μας και το κουμπί προβολή. Η φόρμα αυτή αντλεί αυτοματοποιημένα από το esend τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στη πλατφόρμα του esend και μας εμφανίζει αναλυτικά τον ΦΗΜ το τελευταίο Ζ που διαβιβάστηκε και το τυχόν πρόβλημα με την ημερομηνία τελευταίας προσπάθειας του μηχανισμού προς το esend. Απλά μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί με το λεκτικό ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ και όλα τα τυχόν προβλήματα θα αποσταλούν στο καταχωρημένο email του πελάτη μας για διευθέτηση από τον τεχνικό εγκαταστάτη των ΦΗΜ του.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Νέο! Αναβάθμιση( Ερωτηματολόγια για αποστολή οικονομικής προσφοράς σε υποψήφιους πελάτες. )

  Με την παρούσα λειτουργία παρέχετε η δυνατότητα να αποσταλεί μέσω email ένα ερωτηματολόγιο στον υποψήφιο πελάτη που επιθυμεί να λάβει οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες μας. Μέσω υπολογιστή ή του τηλεφώνου του ενημερώνει πολύ απλά το φορολογικό και ασφαλιστικό προφίλ της εταιρείας του για να λάβει την οικονομική προσφορά από το γραφείο μας. Όλα τα ερωτηματολόγια αποθηκεύονται και μέσω ενός τιμοκαταλόγου δημιουργούν ένα προτεινόμενο κόστος ενδεικτικό για τον Λογιστή που θέλει πριν την αποστολή της οικονομικής προσφοράς στον πελάτη του να γνωρίζει το κόστος που διαμορφώθηκε από τις επιλεγμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται. Με την εισαγωγή στην πλατφόρμα cloud crm επιλέγουμε αριστερά στο μενού την επιλογή Συναλλασσόμενοι Ερωτηματολόγιο νέας συνεργασίας. Στην φόρμα που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε το κουμπί με το λεκτικό Ενέργειες για μαζικές αποστολές ή μαζικές διαγραφές των επιλεγμένων ερωτηματολογίων που κατά καιρούς δημιουργούμε. Ας επιλέξουμε την επιλογή Τιμοκατάλογος διαμόρφωσης κόστους. Στην φόρμα που εμφανίζεται μπορούμε να εισάγουμε εάν επιθυμούμε προτεινόμενο κόστος ανά υπηρεσία ώστε όταν επιλέξει ο υποψήφιος πελάτης υπηρεσίες να δημιουργείται και να εμφανίζεται μόνο για εμάς το κόστος σύμφωνα με τις επιλογές του υποψήφιου πελάτη. Πολύ απλά στο τέλος επιλέγουμε αποθήκευση από το κουμπί αποθήκευση επιλεγμένα. Ας επιλέξουμε το πράσινο κουμπί με το λεκτικό Νέο ερωτηματολόγιο παρατηρούμε πως δημιουργήθηκε μία νέα γραμμή στη λίστα με τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια με την επωνυμία υποψήφιος πελάτης. Μπορούμε να εισάγουμε email και την σωστή επωνυμία του πελάτη επιλέγοντας το εικονίδιο στην κολώνα επεξεργασία. Στην φόρμα που εμφανίζεται εισάγουμε σωστά την επωνυμία το email του και στο τέλος επιλέγουμε το κουμπί αποθήκευση στοιχείων. Έχουμε την δυνατότητα κατ επιλογή ή μαζικά να αποσταλούν τα ερωτηματολόγια στους πελάτες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ας το δούμε στην πράξη ώστε να ανοίξουμε ένα τέτοιο email που θα λάβει ένας υποψήφιος πελάτης που μας ζήτησε οικονομική προσφορά. Παρατηρούμε πως ως πελάτης θα λάβουμε το email και πρέπει να επιλέξουμε είτε από τον υπολογιστή είτε από το κινητό μας τον ασφαλή σύνδεσμο για προβολή ερωτηματολογίου νέας συνεργασίας. Αρχικά η φόρμα μας καλωσορίζει και σε βήματα μας προτρέπει να επιλέξουμε τι υπηρεσίες που μας αφορούν. Στο τέλος επιλέγουμε αποστολή ενώ αυτόματα όλες οι επιλογές του πελάτη έχουν καταχωρηθεί και έχουν δημιουργήσει προτεινόμενο κόστος στην πλατφόρμα cloud crm του λογιστή. Το κόστος αυτό είναι ενδεικτικό και ανεξάρτητο από την τελική πρότασή που θα περιέχει η οικονομική προσφορά που θα αποσταλεί στον πελάτη μας. Επιστρέφοντας στη λίστα του Λογιστή παρατηρούμε πως για το ερωτηματολόγιο που βλέπαμε έχουμε αυτόματα την διαμόρφωση κόστους και μπορούμε να εισάγουμε την πρόταση του γραφείου μας που θα στείλουμε ως οικονομική προσφορά.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Νέο! Αναβάθμιση( Ρύθμιση εμφάνισης δεκαδικών στην τιμολόγηση σε ποσότητα τιμή μονάδας και εμφάνιση υπολοίπου. )

  Στο video αυτό θα δούμε τη νέα δυνατότητα ρύθμισης του πλήθους των δεκαδικών στην ποσότητα και στην τιμή μονάδος κατά την έκδοση των παραστατικών μας. Η νέα ρύθμιση βρίσκεται εφόσον επιλέξετε τα στοιχεία της εταιρείας μου και επιλέγουμε το κουμπί πρόσθετες ρυθμίσεις. Παρατηρήστε πως υπάρχει πεδίο που εμείς επιλέγουμε πλήθος δεκαδικών από 1 έως 5 σε ποσότητα τιμολόγησης και τιμή μονάδος. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει όλες τις αναφορές σε ποσότητα και τιμή μονάδος της πλατφόρμας. Στο τέλος επιλέγουμε αποθήκευση των μεταβολών μας ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις μας. Ας επιλέξουμε την έκδοση ενός νέου παραστατικού όπου επιλέγουμε τιν τύπο παραστατικού και αναζητούμε από τη λίστα των πελατών τον πελάτη που εικονικά θα τιμολογήσουμε. Παρατηρήστε πως στα είδη που τιμολογούμε στο πεδίο ποσότητα εμφανίζονται 3 δεκαδικά και 2 δεκαδικά στην τιμή μονάδος. Επίσης, εδώ έχουμε τη δυνατότητα εάν εισάγουμε π.χ. μια τιμή καταχωρούνται αυτόματα τα τυχόν μηδενικά δεκαδικά εξοικονομώντας πληκτρολογήσεις Επιλέγοντας την προ επισκόπηση του παραστατικού παρατηρήστε πως εμφανίζετε το είδος που τιμολογήσαμε με τον κωδικό του εφόσον τον έχουμε εισάγει στον γενικό τιμοκατάλογο που βρίσκεται στην επιλογή αυτοματισμοί τιμολόγησης. Βλέπουμε το πλήθος 3 δεκαδικών που αρχικά επιλέξαμε στις ρυθμίσεις στην ποσότητα του είδους και στη συνολική ποσότητα του παραστατικού. Παρατηρήστε πως υπάρχει ανάλυση των τιμολογούμενων αξιών ανά συντελεστή φπα. Παρατηρούμε πως εμφανίζετε και το προυγούμενο και νέο υπόλοιπο του πελάτη. Αυτό είναι δυναμικό και όχι υποχρεωτικό και εμφανίζεται το υπόλοιπο του πελάτη εφόσον στην καρτέλα των σταθερών του στοιχείων έχουμε επιλέξει την εμφάνιση του λογιστικού του υπολοίπου. Πολύ σημαντική ρύθμιση καθώς πολλοί συνδρομητές μας τιμολογούν μόνο επι πιστώσει χωρίς να εκδίδουν εξοφλητικές αποδείξεις είσπραξης ώστε να ενημερώνετε ορθά το λογιστικό υπόλοιπο. Επομένως έχουμε την δυνατότητα κατ επιλογή να το εμφανίζουμε ή όχι. Τα παραπάνω λειτουργούν στις νέα φόρμες που προστέθηκαν στις υπάρχουσες 57 φόρμες εκτύπωσης Παρατηρήστε πως η φόρμα με κωδικό 40 παρέχει τη δυνατότητα οι ποσότητες των τιμολογούμενων ειδών να μην εμφανίζει δεκαδικά σε αντίθεση με τη φόρμα παραστατικού με κωδικό 41 εμφανίζει το πλήθος δεκαδικών που έχουμε επιλέξει στις ρυθμίσεις της πλατφόρμας τόσο σε ποσότητα όσο και σε τιμή μονάδος.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Νέο! Αναβάθμιση( Έντυπο ενημέρωσης για τις εργασίες του γραφείου στον πελάτη μας )

  Αγαπητοί συνεργάτες σε προηγούμενα video είδαμε πως καταγράφουμε και παρακολουθούμε με πλήρη ιστορικότητα ενεργειών τις έκτακτες εργασίες την κοστολόγηση και τιμολόγηση τους. Επίσης είδαμε σε video πως παρακολουθούμε τις περιοδικές εργασίες των πελατών του γραφείου μας στέλνω ντας ενημερώσεις προκειμένου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Τέλος σε video δείξαμε την παρακολούθηση των ραντεβού με τους πελάτες και την δυνατότητα να δημιουργούμε κατηγορίες όπου εντάσσουμε σε αυτές τα ραντεβού των πελατών μας. Όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται και ενσωματώνονται σε μία αναλυτικά αναφορά που την ονομάζουμε έντυπο ενημέρωσης όπου δημιουργείται αυτόματα σε word αρχείο με το λογότυπο της εταιρείας μας και τα στοιχεία του γραφείου μας. Για την κάθε εργασία που διεκπεραιώνει το γραφείο καταγράφουμε πληροφορίες σημαντικές για τις πληρωμές των οφειλών του αλλά και τις ώρες απασχόλησης του γραφείου για τον πελάτη δείχνοντας έτσι και τις εργασίες προς τον πελάτη μας. Τέλος επειδή η αναφορά είναι σε word υπάρχει η δυνατότητα τυχόν μεταβολής ή διαγραφής των εργασιών που δεν επιθυμούμε να εμφανίζονται.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση( Παρακολούθηση εργασιών, συνολική εικόνα εργασιών γραφείου με ενημέρωση των πελατών )

  Στο video αυτό θα δούμε την νέα δυνατότητα καταγραφής παρακολούθησης των περιοδικών εργασιών του γραφείου μας. Πως παρακολουθούμε τις εργασίες ανά πελάτη πως βλέπουμε την μηνιαία εικόνα αλλά και την ετήσια εικόνα των εργασιών μας. Ποιες από αυτές εκκρεμούν σε πλήθος, ποιες εργασίες είναι σε αναμονή, σε επεξεργασία ή σε ολοκλήρωση. Τέλος για ποιες εργασίες στείλαμε ενημέρωση στους πελάτες μας με δυνατότητα δημιουργίας μηνύματος στον πελάτη για να προβεί σε πληρωμή της οφειλής του.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση( Παρακολούθηση ραντεβού - Ημερολόγιο και αποστολή ειδοποιήσεων )

  Στο video αυτό θα δούμε την νέα δυνατότητα καταγραφής εργασιών και των ραντεβού σας μέσα από ένα ημερολόγιο που το βρίσκουμε τόσο στο αρχικό μενού της τιμολόγησης όσο και στο μενού των υποχρεώσεων και οφειλών παρέχοντας έτσι τον πλήρη οπτικό έλεγχο της επιχείρησής σας με προσβασιμότητα από παντού για όλες τις ενέργειες και προβολή από παντού π.χ. το κινητό σας τηλέφωνο. Σε επόμενη αναβάθμιση θα προστεθεί και ο συγχρονισμός ραντεβού με συμβάντα από το ημερολόγιο της Google, επιτρέποντας αμφίδρομη επικοινωνία από και προς την πλατφόρμα CLOUD CRM.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση( Ενημέρωση καρτέλας είδους και προμηθευτή με καταχωρήσεις παραστατικών αγοράς )

  Στο video αυτό θα δούμε πως από την καταχώρηση των παραστατικών αγοράς ενημερώνεται η καρτέλα του προμηθευτή και αναλυτικά κατ είδος η αποθήκη μας λαμβάνοντας σωστές αναφορές όπως ισοζύγιο αποθήκης και προμηθευτών και , καρτέλα είδους. Να θυμίσω πως η καταχώρηση παραστατικού αγοράς γίνεται από την πλατφόρμα cloud crm στην επιλογή του μενού Αυτοματισμοί τιμολόγησης, παραστατικά αγορών επιλέγοντας το λεκτικό Κινήσεις προμηθευτών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Καταγραφή εργασιών παρακολούθηση και μαζική τιμολόγηση τους )

  Στο video αυτό θα δούμε πως η καταγραφή - παρακολούθηση των εργασιών είτε ολοκληρωμένων είτε σε επεξεργασία προς ολοκλήρωση εμφανίζεται εάν επιλέξουμε την επιλογή με το λεκτικό [Λίστα όλων των εργασιών].

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Δυνατότητα πληρωμής των παραστατικών που εκδίδουμε με κάρτα ή με κωδικό πληρωμής μέσω viva )

  Στο video αυτό θα δούμε τη νέα δυνατότητα κατά την αποστολή των παραστατικών πώλησης με email στους πελάτες μας προστέθηκε η δυνατότητα πληρωμής από τους πελάτες μας μέσω κάρτας ή κωδικού πληρωμής σε οποιαδήποτε τράπεζα μέσω της viva που έχει πολύ χαμηλή χρέωση.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Απλός και εύκολος τρόπος έκδοσης παραστατικού με οδηγό βημάτων )

  Δείτε με ήχο και εικόνα αυτόν τον απλό και εύκολο οδηγό έκδοσης παραστατικού.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Πλατφόρμα CLOUD CRM Διαχείριση συνδρομών )

  Πολλές εταιρείες, ιδρύματα, σύλλογοι και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά παρέχουν συνδρομητικά πακέτα με υπηρεσίες σε συνδρομητές, πελάτες ή μέλη τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι ετήσιας συνήθως αμοιβής.

  Oι χρήστες της πλατφόρμας CLOUD CRM Διαχείριση Συνδρομών εκτός των κυκλωμάτων :

  1. Τιμολόγησης

  2. Συμφωνητικών

  3. Λογιστικής διαχείρισης

  4. Διαβίβασης συναλλαγών στο mydata

  5. Μαζική άντληση οφειλών και υποχρεώσεων

  6. Μητρώο παγίων

  έχουν μια ολοκληρωμένη λύση ως προς τη διαχείριση των συνδρομών τους με τι παρακάτω συνοπτικά δυνατότητες:

  Περιγράφοντας τις λειτουργίες της πλατφόρμας CLOUD CRM Διαχείριση Συνδρομών ενσωματώνει τις παρακάτω δυνατότητες:

  - Μαζική ενημέρωση των συνδρομητών με προσωποποιημένες επιστολές για την ανανέωση και καταβολή της συνδρομής τους.

  - Μαζική και αυτοματοποιημένη χρέωση συνδρομής με πολλαπλούς τρόπους χρέωσης.

  - Παρακολούθηση και ενημέρωση συνοπτικά και αναλυτικά της εικόνας του συνδρομητή ώστε να γνωρίζουμε πότε τον χρεώσαμε, πότε τον ενημερώσαμε για να προβεί σε κατάθεση, πότε έγινε η κατάθεση και πότε έκλεισε η εκκρεμότητα με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού.

  - Ολοκληρωμένη λύση με αυτοματοποιημένη μαζική έκδοση παραστατικών μόνο για τους ταμιακά ενήμερους συνδρομητές με αυτόματη αποστολή στο My data και δημιουργία των λογιστικών κινήσεων στη λογιστική διαχείριση της πλατφόρμας.

  - Λογιστική Καρτέλα με το τρέχων υπόλοιπο οφειλής.

  - Αυτόματος επιμερισμός των συνδρομών σε αναλογία ημερών και αξία συνδρομής σε τυχόν επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τη λήξη της συνδρομής.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Μαζική δημιουργία παραστατικών ( π.χ. Τ.Π.Υ. Α.Π.Υ. κλπ ) μέσω excel αρχείου )

  Στο video αυτό θα δούμε πως από τη συμπλήρωση ενός excel αρχείου μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζικά κάθε είδος παραστατικού χωρίς να απαιτείτε η καταχώρηση από την φόρμα δημιουργίας παραστατικών της εφαρμογής.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Πως καταχωρούμε στο mydata ενδοκοινοτικές αγορές και μικροέξοδα )

  Στο video αυτό θα δούμε πως δημιουργούμε παραστατικά μη αντικριζόμενα πως τα διαβιβάζουμε και πως γίνονται τα λογιστικά άρθρα.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Διαβίβαση μη αντικριζόμενων παραστατικών σε MYDATA και αυτόματη ενημέρωση λογιστικής )

  Δείτε πως η λογιστική διαχείριση προτείνει το λογιστικό άρθρο και τα μη αντικρυζόμενα παραστατικά τα διαχειρίζεται με δύο τρόπους επιλογής.

  1ος τρόπος : Aπό το λογιστικό άρθρο δημιουργείται έτοιμο για διαβίβαση το παραστατικό mydata.

  2ος τρόπος : Αντίθετα από το παραπάνω : από το διαβιβασμένο παραστατικό mydata δημιουργείται το λογιστικό άρθρο.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Σχόλια / Παρατηρήσεις επι των τηλεφωνικών κλήσεων των πελατών του γραφείου μας )

  Στο video αυτό δείχνουμε τη νέα δυνατότητα να εισάγουμε στις τηλεφωνικές μας κλήσεις σχόλια με αξιολόγηση και ανάθεση σε συνεργάτη για τις κλήσεις των πελατών μας. Οι κλήσεις εμφανίζονται αυτόματα και καταγράφουν την επωνυμία του πελάτη ενω προσθέτουμε τον συνεργάτη που διεκπεραίωσε, τυχόν σχόλια και αξιολόγηση για τον πελάτη ή την εργασία που μας αναθέτει.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Ενημέρωση λογιστικής στα έσοδα & διαβίβαση εξόδων με αυτόματες εγγραφές στη λογιστική )

  Στο video αυτό αναλύουμε πως τα παραστατικά που έχουμε εκδώσει ενημερώνουν αυτόματα τη λογιστική δημιουργώντας λογιστικό σχέδιο, εγγραφές και κινήσεις σε απλογραφικά, διπλογραφικά.

  Επίσης τα διαβιβασμένα αντικριζόμενα παραστατικά που λαμβάνουμε ως λήπτες και αφορούν αγορές, Δαπάνες, Πάγια για το ΑΦΜ σας αναλύουμε με παράδειγμα πως χαρακτηρίζονται δημιουργώντας προτεινόμενες λογιστικές εγγραφές σύμφωνα με το ΑΦΜ του εκδότη και την ιστορικότητα εγγραφών που είχαμε διενεργήσει.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Μαζικός έλεγχος των κωδικών πρόσβασης σε 12 υπηρεσίες ανά πελάτη )

  Αγαπητοί συνεργάτες, προστέθηκε η δυνατότητα μαζικού ελέγχου προσβασιμότητας στις 12 παρακάτω υπηρεσίες όπως :

  - TAXIS

  - ΕΦΚΑ

  - ΕΤΕΑΕΠ

  - ΕΡΓΑΝΗ

  - ΓΕΜΗ

  - ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

  - ΚΕΑΟ ΕΦΚΑ

  - ΚΕΑΟ ΙΚΑ

  - ΚΕΑΟ ΟΑΕΕ

  - ΚΕΑΟ ΤΣΜΕΔΕ

  - ΚΕΑΟ ΟΓΑ

  - ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

  Πολύ βολικό καθώς ελέγχει ανά πελάτη:

  1. Εάν υπάρχουν συμπληρωμένοι κωδικοί ή όχι.

  2. Εάν συνδέθηκε με την υπηρεσία επιτυχώς.

  3. Εάν δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή η υπηρεσία.

  4. Εάν υπάρχουν συμπληρωμένοι κωδικοί και είναι λάθος.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Πρότυπα πακέτα υπηρεσιών διαφορετικά ανά πελάτη για τα συμφωνητικά του γραφείου μας )

  Αγαπητοί συνεργάτες, στη λειτουργία του κυκλώματος των συμφωνητικών προστέθηκε η δυνατότητα να δημιουργούμε πολλά πακέτα υπηρεσιών (ως πρότυπα) διαφορετικά ανά πελάτη.

  Έτσι κατά τη δημιουργία ενός συμφωνητικού μπορούμε αφενός να επιλέγουμε το πακέτο υπηρεσιών για τον συγκεκριμένο πελάτη και αφετέρου έχουμε τη δυνατότητα ελεύθερα να προβούμε σε τυχόν αλλαγές πριν την αποθήκευση τους.

  Στο κύκλωμα συμφωνητικά προστέθηκε στην επιλογή :

  - Λογιστικές υπηρεσίες γραφείου όπου προστέθηκε το πεδίο επιλογή πελάτη ώστε το κάθε πακέτο υπηρεσιών να είναι χαρακτηρισμένο πιο πελάτη αφορά. Επίσης, το πεδίο ενημερώθηκε την ώστε να γνωρίζουμε στη λίστα πακέτων από υπηρεσίες πότε το ενημερώσαμε.

  - Λογιστικές υπηρεσίες γραφείου προστέθηκε το κουμπί λίστα προτύπων ώστε να έχουμε σε πλήρη αναφορά (με φίλτρα εμφάνισης) τις υπηρεσίες ανά πελάτη ή με φίλτρο το μήνα / έτος που δημιουργήθηκαν.

  - Δημιουργία συμφωνητικών όπου στην καρτέλα όροι συμφωνητικού έχουμε τη δυνατότητα από τον πελάτη που αρχικά έχουμε επιλέξει να προβληθεί λίστα των πακέτων υπηρεσιών μόνο για τον συγκεκριμένο πελάτη ώστε να ενημερωθούν αυτόματα οι υπηρεσίες που έχουμε ως πρότυπο.

  Σύντομα θα ενσωματωθούν και νέες αναβαθμίσεις που αφορούν τόσο τα ηλεκτρονικά βιβλία όσο και νέες λειτουργίες στην πλατφόρμα cloud crm Λογιστικού γραφείου.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Λίστα εκκρεμών παραστατικών προς εξόφληση και η παρακολούθηση τους )

  Στη πλατφόρμα cloud crm λογιστικού γραφείου προστέθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες αναβαθμίσεις :

  Kατά την έκδοση του παραστατικού εάν η ημερομηνία πληρωμής είναι μεγαλύτερη από την ημερομηνία έκδοσης τότε αυτόματα το παραστατικό εισάγετε ως τιμολόγιο εκκρεμή προς είσπραξη.

  Έτσι μπορούμε να παρακολουθούμε τα ανείσαπρακτα παραστατικά ενώ προστέθηκε στο μενού η επιλογή Τιμολόγια (εκκρεμή προς είσπραξη μέσα από αυτή την λίστα η εφαρμογή μας παρέχει την δυνατότητα μαζικά να στέλνουμε email υπενθύμισης για την πληρωμή των παραστατικών και να χαρακτηρίζουμε τα παραστατικά εκκρεμή ή όχι.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Τα Ηλεκτρονικά βιβλία myData στο cloud CRM Λογιστικού γραφείου ΕΚΔΟΣΗ 2019 )

  Η λειτουργία του mydata της ΑΑΔΕ στο cloud crm λογιστών.

  Στο video αυτό θα δούμε την εφαρμογή του μέτρου των ηλεκτρονικών βιβλίων που θα εφαρμοστεί το 2020 με την αποστολή και λήψη παραστατικών μέσω της πλατφόρμας που έχει φτιάξει η ΑΑΔΕ με ονομασία mydata.

  Συνοπτικά να θυμίσουμε πως ο εκδότης.

  - Κάθε παραστατικού οφείλει να τα διαβιβάζει προς την ΑΑΔΕ ώστε τα παραστατικά του να λαμβάνουν Μοναδικό αριθμό καταχώρησης (διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα του ΦΠΑ).

  - Να τα χαρακτηρίζει (χρονικά μέχρι πριν την αποστολή του Ε3) διαβιβάζοντας τους χαρακτηρισμούς ώστε να διαμορφώνουν το αποτέλεσμα στο έντυπο Ε3.

  Ως λήπτης στοιχείων πρέπει για κάθε παραστατικό που λαμβάνει ο λήπτης των παραστατικών από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ πρέπει να τα χαρακτηρίζει καθώς διαβιβάζοντας διαμορφώνουν τα στοιχεία στο έντυπο Ε3.

  Στην πλατφόρμα cloud crm λογιστικού γραφείου δείχνουμε τους αυτοματισμούς που υπάρχουν:

  1. Τόσο για λήψη όσο και διαβίβαση των παραστατικών.

  2. Αυτόματες αποστολές email για μην παραλαβή παραστατικών, διαφορές αξίας, άρνηση συναλλαγής.

  3. Αυτόματος χαρακτηρισμός και προτεινόμενης δημιουργίας λογιστικών άρθρων.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Μαζική αναζήτηση τελών κυκλοφορίας - Λαχνών για τους πελάτες του γραφείου )

  Αγαπητοί συνεργάτες στην εφαρμογή Υποχρεώσεις - Υπενθυμίσεις πελατών προστέθηκε στις λειτουργίες.

  Μαζική αναζήτηση σε πελάτες η δυνατότητα να αποσταλούν μαζικά (σε emails) στους πελάτες του γραφείου σας τα :

  - Τέλη κυκλοφορίας (pdf)

  - Κατάσταση οχημάτων με την ταυτότητα πληρωμής των τελών (pdf)

  - Βεβαίωση αποδέσμευσης (pdf)

  - Λαχνοί από συναλλαγές (pdf)

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
  17/11/2019
 • Αναβάθμιση ( Μαζικό κατέβασμα των εντύπων (pdf) στις λήψεις του υπολογιστή σας )

  Αγαπητοί συνεργάτες στην εφαρμογή Υποχρεώσεις - Υπενθυμίσεις πελατών προστέθηκε στις λειτουργίες.

  - Συνολική (μηνιαία) εικόνα ταμιακών οφειλών.

  - Μαζική αναζήτηση σε πελάτες και στα έντυπα PDF του taxis, EΡΓΑΝΗ, EΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ η δυνατότητα να κατέβουν μαζικά σε zip αρχείο στις λήψεις του υπολογιστή σας.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Εισαγωγή συνοδευτικού κειμένου αποστολής στα μηνύματα οφειλών )

  Αγαπητοί συνεργάτες στην εφαρμογή Υποχρεώσεις - Υπενθυμίσεις πελατών προστέθηκε στις λειτουργίες.

  - Συνολική (μηνιαία) εικόνα ταμιακών οφειλών Μαζική αναζήτηση σε πελάτες.

  - Δυνατότητα εισαγωγής συνοδευτικού κειμένου αποστολής στα μηνύματα οφειλών που λαμβάνουν οι πελάτες σας.

  - Εκτός της προσωποποιημένης εκφώνησης που υπάρχει καταγεγραμμένη στην καρτέλα του κάθε πελάτη μπορείτε για τυχόν διευκρινήσεις επί των οφειλών να εισάγετε κείμενο που θα εξηγεί ή θα επισημαίνει την προσοχή στις οφειλές που λαμβάνουν.

  - Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγεθος που μπορείτε να εισάγετε. Δείτε το αναλυτικό video που εξηγεί τον τρόπο αποστολής συνοδευτικού κειμένου.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Τιμολόγηση, Διασύνδεση ΑΑΔΕ, Συμφωνητικά, Voip τηλεφωνία CLOUD CRM Λογιστικού γραφείου )

  Online ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση οφειλών υποχρεώσεων, Λογιστική διαχείριση και μητρώο παγίων.

  Τιμολογήστε online, απλά και εύκολα Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά και με πολύ απλές κινήσεις μπορείτε να οργανώσετε τη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων και αποδείξεων της επιχείρησής σας με διασύνδεση με την ΑΑΔΕ καθώς αποστέλλει και λαμβάνει ΜΑΡΚ ανά παραστατικό.

  Μπορείτε να εκδίδεται αθεώρητα τιμολόγια και αποδείξεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να δέχεστε πληρωμές online! Να καταγράφετε τις εισπράξεις ή πληρωμές και να παρακολουθείτε τη ρευστότητα του γραφείου σας με πρόσβαση από παντού.

  Έχετε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις; Δημιουργήστε ένα αυτόματο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αφήστε το να εκδίδει παραστατικά χωρίς εσείς να κάνετε απολύτως τίποτα. Ενημερωθείτε μέσω email για την έκδοση νέων παραστατικών και αυτόματα ενημερώνετε ο πελάτης σας.

  Εύκολη δημιουργία τιμολογίου ή ταμιακής απόδειξης με δυνατότητα επαναλαμβανόμενης χρέωσης βάση χρονοπρογραμματισμού ανά πελάτη και παραστατικό (π.χ. αυτόματη δημιουργία παραστατικού και την ημερομηνία της επιλογής σας για κάθε μήνα ή δίμηνο ή τρίμηνο ή εξάμηνο).

  Κρατήστε πλήρες αρχείο εισπράξεων και πληρωμών ώστε να γνωρίζετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας.

  Τυπώστε Αναλυτικές Καρτέλες, Ισοζύγια, αναφορές πωλήσεων, ταμιακή κατάσταση και συνοπτική αναφορά του γραφείου.

  Επιλέξτε μέσα από τις 45 έτοιμες φόρμες την εκτύπωση του παραστατικού που σας αρέσει με ή χωρίς το δικό σας λογότυπο ή και με την προσωπική σας υπογραφή στο κάτω μέρος του παραστατικού ως εκδότη.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Προγραμματισμός αποστολής Οφειλών και δηλώσεων CLOUD CRM Λογιστικού γραφείου )

  Ενημερώστε τους πελάτες σας μαζικά για τις καταληκτικές ημερομηνίες οφειλών με προσωποποιημένη προσφώνηση διαφορετική ανά πελάτη στο email, SMS και δυνατότητα προγραμματισμού αποστολών για τις οφειλές των πελατών σας.

  Συνολική εικόνα ταμιακών οφειλών ανά πελάτη καθώς δημιουργεί κατάσταση οφειλών λαμβάνοντας στοιχεία από: ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, TAXIS, ΑΠΔ. Με ένα κλικ έχετε ανά πελάτη σας έντυπα δηλώσεων (σε pdf για το έτος επιλογής σας) απευθείας από τους φορείς όπως :

  - Σαν φυσικό πρόσωπο Ε1, Ε2 (συζύγου και υπόχρεου), Ε3, Εκκαθαριστικό, Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

  - Σαν νομικό πρόσωπο Έντυπο (Ν), Ε2, και Ε3 ΦΠΑ, Φ4, Φ5, Μισθωτήρια, Συμφωνητικά, Δηλώσεις Παρακρατούμενων φόρων

  - Οφειλές και Ρυθμίσεις από taxis

  - Οφειλές ΙΚΑ, Προβολή ΑΠΔ, Οικονομική καρτέλα ΑΠΔ Ε9, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, Δόσεις ΕΝΦΙΑ.

  - Εισφορές ΕΦΚΑ με την ειδοποίηση πληρωμής Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικού ωραρίου Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ.

  - Αυτόματη εισαγωγή υπαλλήλων ανά πελάτη του γραφείου σας από το Εργάνη.

  - Συμπληρωματικός πρόσληψης Κατάσταση προσωπικού με ή χωρίς αποδοχές από ΕΡΓΑΝΗ.

  - Συμβάσεις εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ, Υπερωρίες εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ.

  - Αναγγελίες ΟΑΕΔ από ΕΡΓΑΝΗ, Ετήσιες άδειες από ΕΡΓΑΝΗ.

  - Διεκπεραιωμένες αιτήσεις από ΓΕΜΗ και υπό διεκπεραίωση αιτήσεων στο ΓΕΜΗ.

  - Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ - Υπό διεκπεραίωση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ.

  - Υπάρχει δυνατότητα μαζικά σε όλους τους πελάτες να δείτε σε αναφορά εάν ξεχάστηκε η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων καθώς τραβάει τις πληροφορίες από το taxis προλαμβάνοντας τυχόν πρόστιμο.

  - Μαζική ενημέρωση των οφειλών και ρυθμίσεων και των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ σε όλους τους πελάτες σας (email ή sms).

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών και των συνεργατών του γραφείου σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - Online σύνδεση (εάν θέλουμε) του πελάτη στο προφίλ του για προβολή των υποχρεώσεων (σε εξέλιξη και ολοκληρωμένες) σε λίστα και ημερολόγιο.

  - Για όλες τις παραπάνω αναφορές υπάρχει δυνατότητα προβολής στο pc ή το κινητό του πελάτη καθώς ο πελάτης μπορεί και βλέπει από παντού μόνο τα στοιχεία (οφειλές, υποχρεώσεις, έντυπα) του με ένα μοναδικό κωδικό στο προφίλ του, με αρχειοθετημένα τα έντυπα που τον αφορούν.

  - Στατιστικά ανά πελάτη με την ενημέρωση του Β6 (αυτόματα μέσω excel ισοζυγίου της λογιστικής σας) με συγκρίσεις ανά τρίμηνο και γραφήματα για την πορεία του κύκλου εργασιών του.

  - Αναφορές με παραμετρική προσαρμογή (drag and drop) στις κολώνες και δημιουργία της αναφοράς σε πολλά είδη αρχείων όπως (pdf, xls, word, csv, html)

  - Καταγραφή των συμβάντων και της Ιστορικότητας τους ανά πελάτη και του κόστους. (Π.Χ. Μία εργασία έναρξης πότε ξεκίνησε, ποιος συνεργάτης ασχολήθηκε με καταγραφή αναλυτικά τι διεκπεραίωσε, πόσες ώρες, είναι εκκρεμή, σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε, με αναλυτική αναφορά κόστους ανα πελάτη και συνεργατών του γραφείου σας).

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Voip Καταγραφή Ιστορικού κλήσεων - Συνολική διάρκεια κλήσεων ανά πελάτη και πλήθος κλήσεων )

  Αγαπητοί συνεργάτες στη λειτουργία προβολής της λίστας των πελατών του γραφείου προστέθηκε η δυνατότητα καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων voip.

  Αρχικά μπορείτε να αγοράσετε τηλεφωνική γραμμή voip με κόστος 15€ το έτος από την modulus.gr.

  Αρκεί να υπάρχει σύνδεση internet και μπορείτε να επικοινωνείτε είτε μέσω τηλεφωνικής συσκευής voip ή με δωρεάν λογισμικό απευθείας στον υπολογιστή σας. Με την πλατφόρμα cloud CRM βλέπετε με ένα κλικ όλες τις κλήσεις του γραφείου σας ( εισερχόμενες, εξερχόμενες, αναπάντητες ) με το επώνυμο του πελάτη σας.

  Υπάρχει η δυνατότητα εκτροπής και προώθησης σε άλλο νούμερο απευθείας μέσα από το CRM και αναλυτική αναφορά με συνολική διάρκεια κλήσεων για την περίοδο που επιθυμείτε ανά πελάτη με το συνολικό πλήθος κλήσεων.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Επαναδημιουργία ληγμένων αποστολών με ένα κλικ )

  Αγαπητοί συνεργάτες στη λειτουργία των αυτόματων αποστολών προστέθηκε (στη φόρμα Ιστορικό αποστολών) η δυνατότητα επαναδημιουργίας των αποστολών στην ημερομηνία που επιθυμούμε.

  Πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις π.χ. εισφορές του ΕΦΚΑ που έχουν καθυστερήσει να ανέβουν στον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να λήξη η ενημέρωση της αποστολής που έχετε προγραμματίσει.

  Τώρα με πολύ απλό τρόπο μπορείτε να της επαναδημιουργήτε στην ημερομηνία που θέλετε να αποσταλούν.

  Στη φόρμα αυτόματων αποστολών προστέθηκε κουμπί για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποστολής και κουμπί για την επανάληψη αποστολής των επιλεγμένων ειδοποιήσεων.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Νέες αλλαγές στα παραστατικά σύμφωνα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση ΑΑΔΕ )

  Αγαπητοί συνεργάτες αναβαθμίστηκαν όλες (και οι 45) οι φόρμες εκτύπωσης παραστατικών στην πλατφόρμα ώστε να ενσωματώνουν τις νέες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

  Μετά την αποστολή των παραστατικών στην ΑΑΔΕ πλέον κάτω από τον τίτλο του φορολογικού στοιχείου υπάρχει η ένδειξη του μοναδικού Uid και του Μ.ΑΡ.Κ. που λαμβάνει αυτόματα η εφαρμογή από την ΑΑΔΕ. Προστέθηκαν κάτω χαμηλά στο παραστατικό η δυνατότητα εμφάνισης 4ων τραπεζών με πλήρη και αναλυτική περιγραφή (για αυτό και το λογότυπο κάτω δεξιά μετακινήθηκε πιο δεξιά ώστε να υπάρχει χώρος) Πλέον στα σχόλια και παρατηρήσεις του παραστατικού μπορείτε να εισάγετε μεγάλο και αναλυτικό κείμενο

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Απαιτητές οφειλές για διατήρηση ρύθμισης από ΙΚΑ και προβολή intrastat )

  Αγαπητοί συνεργάτες προστέθηκε στη μαζική αναζήτηση οφειλών σε πελάτες η δυνατότητα μαζικής αναζήτησης των απαιτητών πληρωμών από τις οφειλές του ΙΚΑ.

  Στο μενού επιλογών του κυκλώματος οφειλών και υποχρεώσεων επιλέγουμε Μαζική αναζήτηση σε πελάτες, και μετά τη μαζική επιλογή των πελατών που επιθυμούμε επιλέγουμε το κουμπί με το λεκτικό Επιλέξτε για μαζική αναζήτηση σε πελάτες για την επιλογή Μαζική αναζήτηση απαιτητής πληρωμής για το ΙΚΑ.

  Η παραπάνω επιλογή θα προβάλει τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν για διατήρηση της τυχόν ρύθμισης και μπορούν να αποσταλούν είτε σε SMS είτε σε emails ή να χρονοπρογραμματιστούν για ενημέρωση προς τους πελάτες σας..

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Μαζική αποστολή συμφωνητικών στο taxisnet )

  Αγαπητοί συνεργάτες προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής αποστολής στο taxis των συμφωνητικών του γραφείου σας.

  Στο μενού επιλογών Συμφωνητικά προστέθηκε η επιλογή Υποβολή συμφωνητικών στο taxis. Μπορούμε να υποβάλουμε προσωρινά ή οριστικά τα συμφωνητικά επιλογής μας στο taxis για το τρίμηνο που επιθυμούμε.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Μαζική άντληση στοιχείων επικουρικού ΕΤΕΑΕΠ )

  Αγαπητοί συνεργάτες προστέθηκε η δυνατότητα άντλησης του επικουρικού ΕΤΕΑΠ για τους πελάτες μας ώστε να αποστείλουμε μαζικά ή μεμονωμένα την ειδοποίηση πληρωμής ( pdf )

  Στο μενού επιλογών με το ΙΚΑ ΕΦΚΑ προστέθηκε και το ΕΤΕΑΠ.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Black List Πελατών με ειδοποιήσεις πριν την τιμολόγηση - Ιδανικό για συλλόγους με συνδρομές )

  Αγαπητοί συνεργάτες προστέθηκε η δυνατότητα να εισάγουμε σχόλια για τους πελάτες μας ώστε να εμφανίζονται πριν την τιμολόγηση τους σε μορφή ειδοποίησης.

  Ιδανικό εργαλείο για συλλόγους και γενικότερα για τιμολογήσεις συνδρομών.

  Στην επιλογή Αυτοματισμοί Βοηθητικές λειτουργίες τιμολόγησης υπάρχει νέα επιλογή στο μενού με το λεκτικό Σχόλια πελάτη όπου μπορούμε να εισάγουμε σχόλιο ανά πελάτη να τα μεταβάλουμε και να τα διαγράφουμε μαζικά.

  Η παραπάνω λειτουργία δίνει τη δυνατότητα κατά τη δημιουργία ή μεταβολή παραστατικού όταν επιλέγουμε πελάτη να μας εμφανίζεται πριν την τιμολόγηση ειδοποίηση με το σχόλιο που είχαμε καταχωρήσει.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Αυτόματη υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ στο taxis από το CRM )

  Αγαπητοί συνεργάτες ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα η δυνατότητα αυτόματης υποβολής στο taxis της Δήλωσης ΦΠΑ Φ2 από την εφαρμογή Λογιστικής διαχείρισης απλογραφικών, διπλογραφικών του γραφείου σας.

  Στην επιλογή "Άλλες εφαρμογές" επιλέγουμε Τα Λογιστικά μου Βιβλία στην επιλογή Έντυπα - Υποβολή ΦΠΑ στο taxis, θα επιλέξετε τα στοιχεία με τα οποία υποβάλετε π.χ. του Λογιστή και το κουμπί Επιλογή ρόλου για υπόχρεο.

  Θα σας προταθούν ως λίστα από το taxis οι οντότητες που είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για υποβολή δήλωσης.

  Θα εισάγετε τη χρονική περίοδος για τα οικονομικά στοιχεία που η εφαρμογή θα άντληση αυτόματα από τα λογιστικά σας βιβλία επιλέγοντας το κουμπί Συνέχεια για τη Δήλωση ΦΠΑ.

  Στην λίστα με τις υποβληθείσες δηλώσεις που θα εμφανιστούν υπάρχει δεξιά της αναφοράς κουμπί είτε προβολής δήλωσης ΦΠΑ για την περίοδο που είχε υποβληθεί αλλά και κουμπί Υποβολή Δήλωσης. Επιλέγουμε το κουμπί Υποβολή Δήλωσης και εμφανίζετε η δήλωση ΦΠΑ του taxis συμπληρωμένη με τα οικονομικά στοιχεία των βιβλίων μας. Πριν την υποβολή μπορούμε να προβούμε σε τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές στα ποσά που θα έχουν έρθει αυτόματα από τα βιβλία μας.

  Να υπενθυμίσουμε πως για έλεγχο του ΦΠΑ υπάρχει στην επιλογή του Μενού Αναφορές - Ισοζύγιο ανά κατηγορία ΦΠΑ περιόδου όπου αντλεί αυτόματα τις καταχωρήσεις από τα βιβλία μας και υπάρχει φίλτρο προβολής και ανά κατηγορία κωδικού του εντύπου ΦΠΑ.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Ε9 σε pdf, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ σε pdf, Δόσεις ΕΝΦΙΑ σε pdf υπόχρεου )

  Αγαπητοί συνεργάτες ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα η δυνατότητα εκτύπωσης της περιουσιακής κατάστασης (Ε9), του ΕΝΦΙΑ και των δόσεων ΕΝΦΙΑ των πελατών του γραφείου σας.

  Στην επιλογή [Υπενθυμήσεις - Υποχρεώσεις πελατών] θα επιλέξετε από το μενού επιλογών την επιλογή [TAXIS] το υπομενού [Ε9, ΕΝΦΙΑ, Δόσεις ΕΝΦΙΑ πελάτη].

  Επιλέξτε πελάτη είτε εισάγοντας μέρος της επωνυμίας του, είτε μέρος του ΑΦΜ του πελάτη και έτος στοιχείων.

  - Μπορείτε να επιλέξετε είτε προβολή των αναλυτικών στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης του πελάτη επιλογής σας για τυχόν επεξεργασία ή εξαγωγή των κινήσεων π.χ. σε excel.

  - Μπορείτε να επιλέξετε έκδοση σε pdf αρχείο της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου (Ε9).

  - Μπορείτε να επιλέξετε έκδοση σε pdf αρχείο του Εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ του υπόχρεου.

  - Μπορείτε να επιλέξετε έκδοση σε pdf αρχείο των δόσεων ΕΝΦΙΑ του υπόχρεου.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση( Αποστολή οφειλών σε word αρχείο με Logo του γραφείου )

  Αγαπητοί συνεργάτες ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα η δυνατότητα προγραμματισμού αυτοματοποιημένων και επαναλαμβανόμενων εργασιών.

  Αυτοματοποιήστε τις χρονοβόρες διαδικασίες του Λογιστικού σας Γραφείου επιλέγοντας αυτόματες αποστολές οφειλών για όσους μήνες θέλετε στους πελάτες του γραφείου σας σε ΕΦΚΑ,TAXIS,ΑΠΔ,IKA.

  Η πλατφόρμα χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια στέλνει σε κάθε πελάτη του γραφείου σας τις οφειλές του χωρίς να χρειαστεί να μπείτε καν στην εφαρμογή. Π.Χ. Προγραμματίζουμε να στέλνει από αρχή του μήνα τον ΕΦΚΑ (μαζί με το pdf) με την ειδοποίηση πληρωμής και την ταυτότητα οφειλής. Χωρίς να ψάχνουμε πότε ο ΕΦΚΑ θα αναρτήσει τις ασφαλιστικές εισφορές η πλατφόρμα ψάχνει κάθε 5 λεπτά και θα σταματήσει μόλις στείλει το email με συννημένη (το pdf) την ειδοποίηση πληρωμής του πελάτη σας.

  Να υπενθυμίσουμε πως το κάθε μήνυμα μπορεί να έχει προσωποποιημένη προσφώνηση για τον κάθε πελάτη σας ώστε να ενημερώνει στο ύφος που θέλει ο λογιστής.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Δυνατότητα προγραμματισμού αυτοματοποιημένων και επαναλαμβανόμενων εργασιών )

  Αγαπητοί συνεργάτες ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα η δυνατότητα προγραμματισμού αυτοματοποιημένων και επαναλαμβανόμενων εργασιών.

  Αυτοματοποιήστε τις χρονοβόρες διαδικασίες του Λογιστικού σας Γραφείου επιλέγοντας αυτόματες αποστολές οφειλών για όσους μήνες θέλετε στους πελάτες του γραφείου σας σε ΕΦΚΑ,TAXIS,ΑΠΔ,IKA.

  Η πλατφόρμα χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια στέλνει σε κάθε πελάτη του γραφείου σας τις οφειλές του χωρίς να χρειαστεί να μπείτε καν στην εφαρμογή. Π.Χ. Προγραμματίζουμε να στέλνει από αρχή του μήνα τον ΕΦΚΑ (μαζί με το pdf) με την ειδοποίηση πληρωμής και την ταυτότητα οφειλής. Χωρίς να ψάχνουμε πότε ο ΕΦΚΑ θα αναρτήσει τις ασφαλιστικές εισφορές η πλατφόρμα ψάχνει κάθε 5 λεπτά και θα σταματήσει μόλις στείλει το email με συννημένη (το pdf) την ειδοποίηση πληρωμής του πελάτη σας.

  Να υπενθυμίσουμε πως το κάθε μήνυμα μπορεί να έχει προσωποποιημένη προσφώνηση για τον κάθε πελάτη σας ώστε να ενημερώνει στο ύφος που θέλει ο λογιστής.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Άντληση περιουσιακής κατάστασης Ε9 από το taxis )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών της πλατφόρμας «CLOUD CRM Λογιστικού γραφείου» προστέθηκε η δυνατότητα προβολής της περιουσιακής κατάστασης Ε9 των πελατών σας. Η πλατφόρμα τραβάει για τον κάθε πελάτη σας και τις αναλυτικές κινήσεις της περιουσιακής κατάστασης για τυχόν επεξεργασία και εξαγωγή των κινήσεων σε αρχείο π.χ. excel κ.λ.π. και το Ε9 σε PDF από το TAXIS.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Προσωποποιημένα μηνύματα μαζικής αποστολής σε πελάτες σας )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών της πλατφόρμας «CLOUD CRM Λογιστικού γραφείου» προστέθηκε σε όλες τις αποστολές εντύπων η δυνατότητα μαζικής αποστολής email σε πολλούς παραλήπτες. Να υπενθυμίσω πως όταν στέλνετε ένα ή πολλά έντυπα π.χ. Δήλωση Ε3 ή Εκκαθαριστικό η εφαρμογή εξ ορισμού στέλνει τα έντυπα τόσο στο email του πελάτη όσο και στο email του Λογιστή. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα πριν την αποστολή να επιλέγουμε [Πρόσθετους παραλήπτες] και πιο συγκεκριμένα :

  - 6 παραλήπτες ως συνεργάτες του γραφείου μας

  - 6 παραλήπτες ως συνεργάτες εκτός του γραφείου μας π.χ. (τράπεζες)

  - 3 παραλήπτες με ελεύθερο κείμενο καταχώρησης του email

  Tέλος υπάρχει η δυνατότητα να εισάγουμε το δικό μας κείμενο που θα ενσωματωθεί στο email αποστολής ή να το αφήσουμε κενό χωρίς δηλαδή συμπλήρωση ώστε η εφαρμογή να προσθέσει το δικό της κείμενο με συννημένο το pdf έντυπο ή έντυπα που επιλέξαμε.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Προσωποποιημένα μηνύματα μαζικής αποστολής σε πελάτες σας )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών της πλατφόρμας «CLOUD CRM Λογιστικού γραφείου» στη φόρμα πελατών μπορούμε:

  Να εισάγουμε (μέχρι 3 σελίδες) κείμενο προσωποποιημένης προσφώνησης για τις οφειλές που στέλνουμε με emails. Το κείμενο αυτό είτε το πληκτρολογούμε ξεχωριστά ανά πελάτη στη φόρμα της καρτέλας του είτε μπορούμε να μεταβάλουμε - εισάγουμε μαζικά για όλους τους πελάτες μας μέσω import excel file.

  Στην επιλογή ενημέρωσης των πελατών μας μέσω import excel file προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης στους υπάρχων ήδη καταχωρημένους πελάτες μας.

  Αναβάθμιση έγινε και στις αναφορές ΚΕΠΥΟ της Λογιστικής διαχείρησης με διορθώσεις στις στρογγυλοποιήσεις του αυτόματου υπολογισμού ΦΠΑ κατά την καταχώρηση λογιστικών εγγραφών σε απλογραφικά και διπλογραφικά.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Κατηγοριοποίηση πελατών )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών της πλατφόρμας «CLOUD CRM Λογιστικού γραφείου» στο μενού Πελατών προστέθηκε η δυνατότητα να παρακολουθούμε τους πελάτες μας σε κατηγορίες.

  Η εφαρμογή αυτόματα δημιουργεί ενδεικτικά 4 κατηγορίες (Ιδιώτες, Κάτοικοι εξωτερικού, Επιτηδευματίες Φ.Π., Επιτηδευματίες Ν.Π.) όμως μπορείτε σύμφωνα με τις ανάγκες σας να προβείτε σε δημιουργία πολλών κατηγοριών, π.χ. Α.Ε., Πρατήρια καυσίμων κ.λ.π.

  Αυτές οι κατηγορίες λειτουργούν ως φίλτρα στις λειτουργίες της εφαρμογής όπως για παράδειγμα εάν θέλαμε αναζήτηση οφειλών μόνο για τα πρατήρια καυσίμων ή να στείλουμε στοχευμένα email μόνο για τα πρατήρια.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Στείλτε μαζικά στους πελάτες σας ευχές με εικόνες ή video )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών της πλατφόρμας «CLOUD CRM Λογιστικού γραφείου» δείχνουμε πως μπορούμε με απλό τρόπο να στείλουμε μαζικά στους πελάτες μας ευχές με εικόνες video ή φορολογικού περιεχομένου ενημέρωση.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για τους πελάτες σας )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών της πλατφόρμας «CLOUD CRM Λογιστικού γραφείου» δημιουργήθηκε η δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας για τους πελάτες σας.

  Μπορείτε να επιλέξετε πελάτη αιτία χορήγησης είδος ασφαλιστικής ενημερότητας και το κουμπί με το λεκτικό [Έκδοση ενημερότητας] Για προβολή ή αποστολή με email της ενημερότητας θα επιλέξετε το κουμπί με το λεκτικό [Προβολή λίστας με βεβαιώσεις που εκδόθηκαν].

  Να υπενθυμίσουμε πως η πλατφόρμα «CLOUD SRM Λογιστικού γραφείου» συνοπτικά περιέχει:

  Μαζική άντληση για τους πελάτες σας σε υποχρεώσεις και έντυπα από ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ, TAXIS, Εθνικό τυπογραφείο με υποβολή Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ Τιμολόγηση Λογιστική παρακολούθηση (απλογραφικά, διπλογραφικά) Πάγια

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για τους πελάτες σας )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών της πλατφόρμας «CLOUD SRM Λογιστικού γραφείου» δημιουργήθηκε η δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας για τους πελάτες σας.

  Μπορείτε να επιλέξετε πελάτη αιτία χορήγησης είδος ασφαλιστικής ενημερότητας και το κουμπί με το λεκτικό [Έκδοση ενημερότητας] Για προβολή ή αποστολή με email της ενημερότητας θα επιλέξετε το κουμπί με το λεκτικό [Προβολή λίστας με βεβαιώσεις που εκδόθηκαν].

  Να υπενθυμίσουμε πως η πλατφόρμα «CLOUD SRM Λογιστικού γραφείου» συνοπτικά περιέχει:

  Μαζική άντληση για τους πελάτες σας σε υποχρεώσεις και έντυπα από ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ, TAXIS, Εθνικό τυπογραφείο με υποβολή Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ Τιμολόγηση Λογιστική παρακολούθηση (απλογραφικά, διπλογραφικά) Πάγια

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Μεταφορά παραμέτρων (Λογιστικό σχέδιο, πρότυπα άρθρα, οικονομικές δομές) από χρήση σε χρήση )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Δείτε το συννημένο video όπου με πολύ απλό τρόπο παρουσιάζει τις νέα λειτουργεία στην εφαρμογή τήρησης λογιστικών βιβλίων που μπορούν να μεταφέρονται από την κλειόμενη χρήση στη νέα Λογιστικό σχέδιο λογαριασμών, παράμετροι, πρότυπες κινήσεις και οικονομικές δομές.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Αναφορές ελέγχου για τις συναλλαγές των υπόχρεων ΜΥΦ σε Πωλήσεις, Αγορές και δαπάνες )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Αξιοποιώντας τις μοναδικές δυνατότητες της ηλεκτρονικής Cloud πλατφόρμας προστέθηκαν αναφορές ελέγχου για τις συναλλαγές των υπόχρεων ΜΥΦ σε Πωλήσεις, Αγορές και δαπάνες.

  Δείτε το συννημένο video όπου με πολύ απλό τρόπο παρουσιάζει τις νέες λειτουργίες στην εφαρμογή τήρησης λογιστικών βιβλίων που με απλό τρόπο είτε από κινήσεις καταχωρήσεων σε απλογραφικά ή διπλογραφικά ή αυτόματα μέσω λογιστικοποίησης των παραστατικών από το κύκλωμα της τιμολόγησης δημιουργούνται οι αναφορές ΚΕΠΥΟ.

  Ήδη η εφαρμογή αποτελεί ένα πλήρως πακέτο που περιέχει πλήρες τιμολόγηση με αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων σας, Μητρώο παγίων και πλήρες διαχείριση οφειλών και υποχρεώσεων των πελατών σας.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων σας από τα τιμολόγια σας )

  Αγαπητοί συνεργάτες

  Μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών της πλατφόρμας «Express διαχείριση οφειλών και τιμολόγησης» Προστέθηκε video στην εφαρμογή τήρησης λογιστικών βιβλίων για την αυτόματη ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων από τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις που εκδίδετε.

  Αυτόματα η εφαρμογή ενημερώνει το λογιστικό σχέδιο (πλήρως παραμετροποιημένο) που σε κάθε πελάτη εισάγει λογαριασμούς όταν ένα παραστατικό εκδίδετε μετρητοίς ή επι πιστώσει ή για την τυχόν παρακράτηση που θα έχει. Επίσης, εισάγει λογαριασμούς αυτόματα (εκτός και εάν έχει ήδη εισάγει λογαριασμούς ο χρήστης της εφαρμογής) ώστε το κάθε είδος όταν κινείται ή το είδος παραστατικού να ενημερώνει λογαριασμούς σε καθαρή αξία και ΦΠΑ.

  Δείτε το συννημένο video όπου με πολύ απλό τρόπο (δύο κλικ) ενημερώνονται απευθείας τα λογιστικά σας βιβλία είτε ως απλογραφικά είτε ως διπλογραφικά.

  Ήδη η εφαρμογή αποτελεί ένα πλήρως πακέτο που περιέχει πλήρες τιμολόγηση με αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων σας, Μητρώο παγίων και πλήρες διαχείριση οφειλών και υποχρεώσεων των πελατών σας.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Προβολή αναφοράς Ισοζύγιο Λογιστικής κινηθέντων λογαριασμών )

  Η αναφορά αυτή αποτελεί μέρος της εφαρμογής "Express διαχείριση οφειλών και υποχρεώσεων" που εκτός από το κύκλωμα μητρώο παγίων έχει και λογιστική διαχείριση με βιβλία απλογραφικά και διπλογραφικά.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Αυτόματη Δημιουργία Λογιστικού σχεδίου ΕΓΛΣ στην εφαρμογή τήρησης Βιβλίων )

  Μέσα στο πλαίσιο των λειτουργιών της πλατφόρμας «Express διαχείριση οφειλών και τιμολόγησης».

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Πως εκδίδουμε για τους πελάτες μας Φορολογική ενημερότητα )

  Δείτε πως μέσα από τους δικούς μας κωδικούς μπορούμε να επιλέξουμε από τη διαθέσιμη λίστα πελατών μας, τον τρόπο με τον οποίο εκδίδουμε φορολογική ενημερότητα.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Δημιουργήστε Συμφωνητικά και πρωτόκολλα του γραφείου σας )

  Στο video αυτό βλέπουμε τον εύκολο τρόπο το οποίο μπορείτε να δημιουργείται συμφωνητικά πρωτόκολλα και να τα στέλνετε με ένα κλικ email στους συμβαλλόμενους.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Ενημέρωση οικονομικής πορείας πελάτη μέσω excel ισοζυγίου από τη λογιστική σας )

  Στο video αυτό βλέπουμε πως ενημερώνουμε τα οικονομικά στοιχεία των πελατών μας είτε με το χέρι, είτε μέσω excel ισοζύγιο ώστε να προκύψει το Β6 του πελάτη.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Αυτόματες χρεώσεις σε πελάτες με Ειδοποιητήρια Χρέωσης )

  Δείτε στο video, πως η πλατφόρμα αντιμετωπίζει τις αυτόματες χρεώσεις στους πελάτες του λογιστικού γραφείου.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Πως καθορίζω τα δικαιώματα πρόσβασης ανά συνεργάτη του γραφείου μου )

  Δείτε στο αναλυτικό video πως εισάγουμε username & password ανά συνεργάτη του γραφείου μας, καθώς και πως επιλέγουμε ανα λειτουργία δικαίωμα πρόσβασης.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Μαζική εισαγωγή παγίων μέσω excel αρχείου )

  Δείτε σε αυτό το video πως μπορούμε να εισάγουμε μαζικά τα πάγια μας στην πλατφόρμα παγίων.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Εφαρμογή παγίων - Αποσβέσεις - Ακυρώσεις αποσβέσεων )

  Δείτε σε αυτό το video τις λειτουργίες χρήσης στην εφαρμογή των παγίων.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Λειτουργίες παγίων: Κατηγορίες παγίων και τόποι εγκατάστασης )

  Επεξήγηση των βημάτων της εφαρμογής παγίων. Πως δημιουργούμε ή διαγράφουμε κατηγορίες παγίων και τόπους εγκατάστασης τους.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Μαζική αποστολή email στους πελάτες μας )

  Δείτε σε αυτό το video πως στέλνουμε μαζικά email στους πελάτες μας. Επίσης, πως μπορούμε κάθε οθόνη να τη στείλουμε με email σε εικόνα ή pdf αρχείο.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Υποβολή συμπληρωματικού ωραρίου Ε4 από τον πελάτη σας )

  Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικό ωραρίου Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ από τη θυρίδα του πελάτη σας. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν επιλέξετε στα σταθερά στοιχεία του πελάτη πως δίνεται τη δυνατότητα πρόσβασης για να καταχωρεί Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Ενεργοποίηση υποχρεώσεων: από υποχρέωση ή από πελάτη )

  Δείτε σε αυτό το video πως ενεργοποιούμε προς παρακολούθηση φορολογικές υποχρεώσεις είτε επιλέγοντας πελάτη ή υποχρέωση ή και μαζικά για όλους τους πελάτες μας.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Επιλέξτε από τις 42 φόρμες εκτύπωσης αυτή που ταιριάζει σε εσάς )

  Διαλέξτε από τις 42 φόρμες εκτύπωσης αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Πως εισάγω το δικό μου λογότυπο στα παραστατικά μου; )

  Δείτε αναλυτικά πως επιλέγουμε το λογότυπο που θέλουμε να εμφανίζεται στα παραστατικά μας.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Δυνατότητα απαγόρευσης στη φόρμα πληροφόρησης του πελάτη (customer portal) )

  Σημαντική είναι η δυνατότητα πρόσβασης που έχει ο πελάτης σας, με μοναδικούς κωδικούς στο προφίλ του εμφανίζονται συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα που τον αφορούν. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης του πελάτη από τις πληροφορίες εάν θέλουμε. Με την είσοδό του πελάτη στην εφαρμογή εμφανίζονται τα στοιχεία του λογιστικού σας γραφείου και τα οικονομικά του στοιχεία (υποχρεώσεις, έντυπα, εισφορές, αποτελέσματα).

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Τα πρώτα βήματα - Κωδικός εισόδου και εισαγωγή πελατών μαζικά )

  Τα πρώτα βήματα στην εφαρμογή. Πως δημιουργούμε τον λογαριασμό μας, μαζική εισαγωγή πελατών μέσω excel αρχείου.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Αναλυτική καταγραφή συμβάντων με ιστορικότητα ανά συνεργάτη και κόστος για το γραφείο )

  Αναλυτική καταγραφή συμβάντων με ιστορικότητα ανά συνεργάτη και κόστος για το γραφείο μέχρι την τελική διεκπεραίωση.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Σύντομη παρουσίαση Express διαχείριση οφειλών και τιμολόγησης )

  Σύντομη παρουσίαση εφαρμογής Express διαχείριση οφειλών και τιμολόγησης.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Αυτόματη παρακολούθηση υποχρεώσεων ανα πελάτη)

  Παρακολούθηση υποχρεώσεων σε λίστα ή Ημερολόγιο με απλό και γρήγορο τρόπο χωρίς να εισάγουμε καταληκτικές ημερομηνίες ανα υποχρέωση ή επανάληψη υποχρεώσεων ή δημιουργία.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Πως βλέπω τις υπερωρίες & αναγγελίες ΟΑΕΔ των πελατών μου στο κινητό )

  Δυνατότητα προβολής ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ όλων των πελατών σας ακόμα και από το κινητό.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Πως βλέπουμε τις συμβάσεις εργασίας των πελατών μας, στο κινητό )

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - On line έκδοση των τιμολογίων, αποδείξεων, Ισοζύγιο πελατών, Κατάσταση πωλήσεων, Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο

  - Μαζική επανέκδοση παραστατικών ή ακυρωτικών με τρέχουσα ημερομηνία.

  - Πρόσβαση από παντού (ταμπλέτα, υπολογιστή, κινητό).

  - On line εξόφληση των παραστατικών από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - On line πληρωμή έναντι λογαριασμού από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - Παρακολούθηση ταμείου, Ημερολόγιο ταμείου, Ταμιακή καρτέλα.

  - Αναφορές πωλήσεων καρτέλας και ισοζυγίων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. excel, word).

  - Δυνατότητα ασφαλής πρόσβασης του πελάτη με κωδικό για να εκτυπώνει τις δικές του καρτέλες παραστατικά αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα.

  - Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις με χρονοπρογραμματισμό έκδοσης παραστατικών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Πως βλέπουμε τις καταστάσεις προσωπικού των πελατών μας, στο κινητό )

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - On line έκδοση των τιμολογίων, αποδείξεων, Ισοζύγιο πελατών, Κατάσταση πωλήσεων, Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο

  - Μαζική επανέκδοση παραστατικών ή ακυρωτικών με τρέχουσα ημερομηνία.

  - Πρόσβαση από παντού (ταμπλέτα, υπολογιστή, κινητό).

  - On line εξόφληση των παραστατικών από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - On line πληρωμή έναντι λογαριασμού από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - Παρακολούθηση ταμείου, Ημερολόγιο ταμείου, Ταμιακή καρτέλα.

  - Αναφορές πωλήσεων καρτέλας και ισοζυγίων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. excel, word).

  - Δυνατότητα ασφαλής πρόσβασης του πελάτη με κωδικό για να εκτυπώνει τις δικές του καρτέλες παραστατικά αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα.

  - Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις με χρονοπρογραμματισμό έκδοσης παραστατικών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Online Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - Έκδοση παραστατικού KARPODINIS )

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - On line έκδοση των τιμολογίων, αποδείξεων, Ισοζύγιο πελατών, Κατάσταση πωλήσεων, Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο

  - Μαζική επανέκδοση παραστατικών ή ακυρωτικών με τρέχουσα ημερομηνία.

  - Πρόσβαση από παντού (ταμπλέτα, υπολογιστή, κινητό).

  - On line εξόφληση των παραστατικών από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - On line πληρωμή έναντι λογαριασμού από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - Παρακολούθηση ταμείου, Ημερολόγιο ταμείου, Ταμιακή καρτέλα.

  - Αναφορές πωλήσεων καρτέλας και ισοζυγίων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. excel, word).

  - Δυνατότητα ασφαλής πρόσβασης του πελάτη με κωδικό για να εκτυπώνει τις δικές του καρτέλες παραστατικά αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα.

  - Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις με χρονοπρογραμματισμό έκδοσης παραστατικών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Online Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - Έκδοση παραστατικού σε PDF )

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - On line έκδοση των τιμολογίων, αποδείξεων, Ισοζύγιο πελατών, Κατάσταση πωλήσεων, Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο

  - Μαζική επανέκδοση παραστατικών ή ακυρωτικών με τρέχουσα ημερομηνία.

  - Πρόσβαση από παντού (ταμπλέτα, υπολογιστή, κινητό).

  - On line εξόφληση των παραστατικών από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - On line πληρωμή έναντι λογαριασμού από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - Παρακολούθηση ταμείου, Ημερολόγιο ταμείου, Ταμιακή καρτέλα.

  - Αναφορές πωλήσεων καρτέλας και ισοζυγίων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. excel, word).

  - Δυνατότητα ασφαλής πρόσβασης του πελάτη με κωδικό για να εκτυπώνει τις δικές του καρτέλες παραστατικά αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα.

  - Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις με χρονοπρογραμματισμό έκδοσης παραστατικών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Online Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - Μαζική εισαγωγή πελατών μέσω excel αρχείου )

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - On line έκδοση των τιμολογίων, αποδείξεων, Ισοζύγιο πελατών, Κατάσταση πωλήσεων, Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο

  - Μαζική επανέκδοση παραστατικών ή ακυρωτικών με τρέχουσα ημερομηνία.

  - Πρόσβαση από παντού (ταμπλέτα, υπολογιστή, κινητό).

  - On line εξόφληση των παραστατικών από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - On line πληρωμή έναντι λογαριασμού από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - Παρακολούθηση ταμείου, Ημερολόγιο ταμείου, Ταμιακή καρτέλα.

  - Αναφορές πωλήσεων καρτέλας και ισοζυγίων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. excel, word).

  - Δυνατότητα ασφαλής πρόσβασης του πελάτη με κωδικό για να εκτυπώνει τις δικές του καρτέλες παραστατικά αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα.

  - Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις με χρονοπρογραμματισμό έκδοσης παραστατικών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Online Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - Ισοζύγιο πελατών, Λογιστική καρτέλα, Ημερολόγιο ταμείου )

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - On line έκδοση των τιμολογίων, αποδείξεων, Ισοζύγιο πελατών, Κατάσταση πωλήσεων, Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο

  - Μαζική επανέκδοση παραστατικών ή ακυρωτικών με τρέχουσα ημερομηνία.

  - Πρόσβαση από παντού (ταμπλέτα, υπολογιστή, κινητό).

  - On line εξόφληση των παραστατικών από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - On line πληρωμή έναντι λογαριασμού από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - Παρακολούθηση ταμείου, Ημερολόγιο ταμείου, Ταμιακή καρτέλα.

  - Αναφορές πωλήσεων καρτέλας και ισοζυγίων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. excel, word).

  - Δυνατότητα ασφαλής πρόσβασης του πελάτη με κωδικό για να εκτυπώνει τις δικές του καρτέλες παραστατικά αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα.

  - Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις με χρονοπρογραμματισμό έκδοσης παραστατικών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Online Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - Πληρωμή μέσω κάρτας )

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - On line έκδοση των τιμολογίων, αποδείξεων, Ισοζύγιο πελατών, Κατάσταση πωλήσεων, Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο

  - Μαζική επανέκδοση παραστατικών ή ακυρωτικών με τρέχουσα ημερομηνία.

  - Πρόσβαση από παντού (ταμπλέτα, υπολογιστή, κινητό).

  - On line εξόφληση των παραστατικών από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - On line πληρωμή έναντι λογαριασμού από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - Παρακολούθηση ταμείου, Ημερολόγιο ταμείου, Ταμιακή καρτέλα.

  - Αναφορές πωλήσεων καρτέλας και ισοζυγίων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. excel, word).

  - Δυνατότητα ασφαλής πρόσβασης του πελάτη με κωδικό για να εκτυπώνει τις δικές του καρτέλες παραστατικά αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα.

  - Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις με χρονοπρογραμματισμό έκδοσης παραστατικών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Online Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - Επαναλαμβανόμενες εκδόσεις )

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - On line έκδοση των τιμολογίων, αποδείξεων, Ισοζύγιο πελατών, Κατάσταση πωλήσεων, Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο.

  - Μαζική επανέκδοση παραστατικών ή ακυρωτικών με τρέχουσα ημερομηνία.

  - Πρόσβαση από παντού (ταμπλέτα, υπολογιστή, κινητό).

  - On line εξόφληση των παραστατικών από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - On line πληρωμή έναντι λογαριασμού από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - Παρακολούθηση ταμείου, Ημερολόγιο ταμείου, Ταμιακή καρτέλα.

  - Αναφορές πωλήσεων καρτέλας και ισοζυγίων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. excel, word).

  - Δυνατότητα ασφαλής πρόσβασης του πελάτη με κωδικό για να εκτυπώνει τις δικές του καρτέλες παραστατικά αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα.

  - Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις με χρονοπρογραμματισμό έκδοσης παραστατικών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης
 • Αναβάθμιση ( Online Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - Μαζική επεξεργασία παραστατικών )

  - Εύκολη και μαζική ενημέρωση των πελατών σας μέσω excel (import excel file) ή από φόρμα.

  - On line έκδοση των τιμολογίων, αποδείξεων, Ισοζύγιο πελατών, Κατάσταση πωλήσεων, Καρτέλα πελάτη, Ισοζύγιο.

  - Πρόσβαση από παντού (ταμπλέτα, υπολογιστή, κινητό).

  - On line εξόφληση των παραστατικών από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - On line πληρωμή έναντι λογαριασμού από τους πελάτες σας και αυτόματη έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για ενημέρωση των υπολοίπων.

  - Παρακολούθηση ταμείου, Ημερολόγιο ταμείου, Ταμιακή καρτέλα.

  - Αναφορές πωλήσεων καρτέλας και ισοζυγίων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. excel, word).

  - Δυνατότητα ασφαλής πρόσβασης του πελάτη με κωδικό για να εκτυπώνει τις δικές του καρτέλες παραστατικά αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα.

  - Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις με χρονοπρογραμματισμό έκδοσης παραστατικών.

  Επιλέξτε εδώ για να δείτε το βίντεο εκμάθησης