Εφαρμογή Τιμολόγησης – MyData – CRM – Υποχρεώσεις – Λογιστικά βιβλία

Υπηρεσίες αδεοδοτημένου παρόχου

Αδειοδοτημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την Α.Α.Δ.Ε.

Πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης mydata

Η KARPODINIS SOFTWARE A.E. με την πλατφόρμα τιμολόγησης CLOUD CRM είναι πιστοποιημένος πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ με αριθμό αδείας ΥΠΑΗΕΣ:

2023_10_117Karpodinis Software_001_Cloud CRM_V1_13102023

Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει με ευθύνη του την διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ, των προς έκδοση ψηφιακών παραστατικών, για να λάβουν την απαραίτητη σήμανση ΜΑΡΚ (Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης).

Όλα τα παραστατικά που μεταβιβάζονται με την υπηρεσία παρόχου, συνοδεύονται από μοναδικό QR Code το οποίο οδηγεί στην ιστοσελίδα www.karpodinis.gr, για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους από τους παραλήπτες.


Σύνδεση με Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης «Εικονικός Φορολογικός Μηχανισμός» Υποχρεωτικός για τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών.

Με τη σύνδεση της υπηρεσίας παρόχου μπορείτε να αποστείλετε όλα τα παραστατικά που εκδίδονται με την εφαρμογή CLOUD CRM, σε παραστατικά χονδρικής ή λιανικής πώλησης χωρίς την ανάγκη ύπαρξης παραδοσιακού φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής.

Πρακτικά το CLOUD CRM με την υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης αναλαμβάνει τον ρόλο του «εικονικού φορολογικού μηχανισμού». Η υποβολή των παραστατικών σας γίνεται σε πραγματικό χρόνο προς της ΑΑΔΕ και τα παραστατικά σας, εφόσον είναι έγκυρα, λαμβάνουν ΜΑΡΚ, QR code και κωδικοποίηση του παρόχου, που πιστοποιούν την αυθεντικότητα τους. Τα παραστατικά αυτά μπορούν να ελεγχθούν online για την εγκυρότητα τους. Όσα παραστατικά διαβιβαστούν την ΑΑΔΕ μέσα από την υπηρεσία παρόχου, «κλειδώνουν» και δεν είναι δυνατή η μελλοντική επεξεργασία τους και επαναδιαβίβαση τους.

Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την αποκλειστική διαβίβαση του συνόλου των παραστατικών τους μέσα από την υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, μπορούν να λάβουν επιπλέον φορολογικά κίνητρα από την ΑΑΔΕ.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

Η προστασία των δεδομένων σας είναι προτεραιότητα μας. Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα ασφάλειας και διαχείρισης δεδομένων και ελεγχόμαστε ετησίων από επιθεωρητές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001. Αυτή η πιστοποίηση αναγνωρίζεται παγκοσμίως και θεσπίζει ένα αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας στα δεδομένα των πελατών μας.

Έχω υποκαταστήματα ποιό το ποσό της χρέωσης;

Δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Έχω πωλητές που θα τιμολογούν online ποιό το ποσό της χρέωσης;

Δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Μπορώ να έχω πρόσβαση από κάθε συσκευή;

Ναι, μπορείτε να συνδεθείτε  από κάθε συσκευή που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης σας, έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας από οποιοδήποτε μέρος και στιγμή.

Πέρα της ετήσιας συνδρομής καταβάλω κάτι πρόσθετο σε αναβαθμίσεις;

Δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις. Οι αναβαθμίσεις αφορούν επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο λογαριασμό σας εφόσον έχετε ενεργή συνδρομή.

Εάν χρειαστώ πρόσθετες δυνατότητες από αυτές που ήδη υπάρχουν θα υπάρχει χρέωση;

Η τεχνική μας ομάδα είναι διαθέσιμη να σας εξυπηρετήσει στη λύση προβλημάτων ή συμβουλευτικής που θα χρειαστείτε. Εφόσον χρειαστείτε custom λύσεις είμαστε εδώ να τις αναλύσουμε και να τις υλοποιήσουμε σε λογικές χρεώσεις που θα γνωρίζετε από την αρχή.

Με την λήξη της  συνδρομή μου θα έχω backup των στοιχείων μου;

Σύμφωνα με την σύμβαση οφείλετε να έχετε κρατήσει backup των στοιχείων σας. Διατηρούμε τα στοιχεία σας χωρίς κάποια χρέωση και μετά την λήξη της συνδρομή σας για διάστημα 30  ημερών.

Θέλω να εισάγω μαζικά πελάτες και τα είδη μου θα υπάρχει χρέωση;

Η τεχνική υποστήριξη μπορεί να σας βοηθήσει χωρίς χρέωση με την εισαγωγή των επαφών και των προϊόντων σας στην εφαρμογή όμως δεν μπορεί να προβεί σε επεξεργασία και τροποποίηση των αρχείων σας εάν αυτά δεν τα έχετε εισάγει σε κατάλληλη μορφή ( Excel πρότυπο της εφαρμοφής ).

Για την αρχική παραμετροποίηση των παραστατικών υπάρχει χρεώση;

Μας αποστέλλεται σε email τα παραστατικά που εκδίδεται, logo, σφραγίδα εταιρείας, rest api ώστε να προβούμε χωρίς χρέωση στην παραμετροποίηση της εφαρμογής κατά mydata δημιουργώντας λογιστικό σχέδιο έτοιμο σε χρήση. Μετά οφείλετε να ελέγξετε τα παραδοτέα.