Σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική ανάλυση Ισολογισμών εταιρειών σε ορίζοντα πενταετίας. Είναι ιδανικό για παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, σε φορείς όπου αυτό απαιτείται, π.χ. σε τράπεζες για λήψη δανείου, στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς για εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. κ.λ.π.

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, Οικονομικούς διευθυντές, Ορκωτούς ελεγκτές, Χρηματιστηριακές εταιρείες, Εταιρείες επενδύσεων, Εκτιμητές επιχειρήσεων. Ιδιαίτερο εύκολο στη χρήση είναι κατάλληλο για εκπαίδευση.

 

  Η εφαρμογή μόνο από την απλή αντιγραφή των δημοσιευμένων ισολογισμών παρέχει
 • Ανάλυση οικονομικών στοιχείων σε ορίζοντα πενταετίας
 • Κατάρτιση οικονομικής μελέτης με αριθμοδείκτες, συμπεράσματα αυτών και αναλυτικά γραφήματα που τεκμηριώνουν την ανάλυση
 • Ισολογισμός και Γενική εκμετάλλευση όπως δημοσιεύονται με δυνατότητα παραμετρικής εκτύπωσης για τις οικονομικές εφημερίδες
 • Διάρθρωση Ισολογισμού κατά έτος
 • Εξέλιξη Ισολογισμού. Παρουσίαση της εξέλιξης των στοιχείων του Ισολογισμού χρονικά ( μεταβολές αξιακά και ποσοστιαία )
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων. Παρουσίαση της εξέλιξης των αποτελεσμάτων
 • Πηγές χρήσεις κεφαλαίων. Παρουσίαση σε πίνακα των πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, για την αξιολόγηση του τρόπου χρηματοδότησης της επιχείρησης.
 • Αριθμοδείκτες. Παρουσίαση 99 αριθμοδεικτών κατά έτος
 • Τάσεις αριθμοδεικτών - γραφήματα 3D και δυνατότητα full επεξεργασίας των γραφημάτων
 • Δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων σε αρχείο word, Excel
 • Iδιαίτερα απλό στη χρήση με οδηγό βήμα προς βήμα.

τελική τιμή με φπα & έξοδα αποστολής

- για λογιστές 180,00 ευρώ
- για εταιρείες 300,00 ευρώ
- αναβάθμιση 12 μηνών 60,00 ευρώ
 

Επιλέξτε για προβολή επάνω στην εικόνα που θέλετε να προβάλετε στην οθόνη σας

               
               
 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για απορίες διευκρινήσεις ή στείλτε email