Εφαρμογή Λογιστικά άπαντα σε CD & BUSINNES CARD


παραγγελία
 
 
Εφαρμογή Express Φ.Π.Α.


παραγγελία
 
 
Εφαρμογή Οικονομικές αναλύσεις Ισολογισμών


παραγγελία
 

 

 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Για την ενημερωσή σας σχετικά με τις εφαρμογές τις αναβαθμίσεις ή τις παραγγελίες σας θα επιλέγετε το site www.taxheaven.gr την ενότητα "Προιόντα"
 
 
Για την KARPODINIS software
 
Φιλικά
Καρποδίνης Δημήτρης
τηλ. επικοινωνίας 69 7900 9630 - 210 46 11 037
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
Εφαρμογή Express Ισολογισμός


παραγγελία
 


Νέα υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων από σκληρούς δίσκους

 

Νέα εφαρμογή Φ.Π.Α.
 

[ Αρχείο ειδήσεων ]
 
Εφαρμογή Ηλεκτρονικό σεμινάριο Κ.Β.Σ.


παραγγελία
 

 

Copyright 2005 KARPODINIS software - 69 7900 9630